דילוג לתוכן

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה

ביטול עסקה

ביטול עסקה באתר

אנו, באלמה אולה (“החברה“), פועלים כדי לספק לכם שירות מצוין.

ככל שהינכם מעוניינים לבטל עסקה שבצעתם באמצעות אתר החברה בכתובת: https://almaola.com/ (“האתר“), הינכם רשאים לעשות כן בהתאם להוראות להלן ובהתאם לחוק הגנת הצרכן – התשמ”א 1981 והתקנות מכוחו (“החוק“).

לנוחות הלקוחות מצורפות גם לכל הזמנה הנחיות לביטול עסקה.

ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר החברה יתאפשר על ידי הגשת בקשה לביטול עסקה באמצעות פניה לחברה (“הודעת ביטול“) על ידי הלקוח, בדרכים המפורטות להלן, החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר ו/או שובר המתנה (ביחד יקראו להלן: “המוצר“) או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.

על אף האמור לעיל, ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) יתאפשר תוך 4 (ארבעה) חודשים מהמועד האמור, בהתאם למפורט בחוק. החברה תהיה רשאית לבקש אישורים רלוונטיים, בהתאם לחוק.

בהודעת הביטול, על הלקוח לציין את מספר ההזמנה המופיע על גבי חשבונית עסקת הרכישה.

הדרכים למסירת הודעת הביטול על ידי הלקוח:

  1. בדואר רשום לכתובת: כפר ויתקין, 402000 , ת.ד 588
  2. בדואר אלקטרוני: info@almaola.com.
  3. באתר באמצעות מילוי הטופס המוצג להלן.

החזרת המוצר, החזר כספי ודמי ביטול

לקוח המעוניין לבטל עסקת רכישה, יחזיר את המוצר לחנות החברה או ישלח את המוצר בדואר רשום לכתובת החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל, תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, בצירוף חשבונית / שובר החלפה מקורי.

ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה, כשהוא תקין, נקי, לא נעשה בו שימוש, לא נשטף ו/או כובס, עם תגיות מקוריות מחוברות ומדבקת ההיגיינה לא הוסרה.

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן – התשמ”א 1981, תחזיר החברה ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, תבטל את  חיובו של הלקוח בשל  העסקה ותמסור לו  עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.

כל החזר שינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לאמצעי התשלום דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, תוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, ובכפוף ללוחות הזמנים של חברות האשראי, לפי הענין. על אף האמור, במקרה שבו הלקוח שילם באמצעות כרטיס המחייב ישירות את חשבון הבנק של הלקוח (Direct) החברה תהיה רשאית לבצע את ההחזר בכל אופן שבו תמצא לנכון.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של ביטול עסקת רכישה עקב אי התאמה כהגדרתה בחוק, החברה תיצור קשר עם הלקוח לתיאום איסוף המוצר ממקום מסירתו והאיסוף יתבצע על חשבונה. במקרה כאמור, החברה תחזיר ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, או שקיימת לגביו אי התאמה כהגדרתה בחוק, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח.

במקרה של עסקה שבוצעה בהנחה, בהטבה או בתנאי “מכירה מיוחדת” למשל 1+1, (ביחד יקראו להלן: “ההטבה“), הסכום שיוחזר ללקוח, ככל שיוחזר, יגזר מהסכום ששילם הלקוח בפועל לאחר ההטבה ובכפוף לחוק.

ביטול עסקה טרם העברת המוצר על ידי החברה לשילוח המוצר ללקוח לא יחויב בדמי ביטול. בגין ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצר יחויב, הלקוח, בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

יובהר כי זכותו של הלקוח לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים, אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח ו/או עקב התנהלותו של הלקוח. הלקוחות מתבקשים להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

לכל שאלה או בקשה, נשמח שתפנו אלינו לשירות הלקוחות במספר 054-2860720 בימים ראשון – חמישי בין השעות 10:00-17:00, בכתובת דוא”ל: info@almaola.com או באמצעות טופס “יצירת קשר” באתר.

למידע בנוגע להחלפה או החזרת מוצרים, לחצו כאן החלפות והחזרות.

פרטי לקוח

פרטי ההזמנה

סיבת ביטול

הערות חשובות

  • לא ינתן החזר כספי על הזמנות שבוצעו בכרטיס נטען או דיירקט (Direct).
  • לא ניתן לבטל הזמנה של פריט/ים אשר נעשה בהם שימוש, נשטפו , נלבשו , עברו שימוש, הוסרו מהם תגיות /מדבקה הגיינית .
  • במידה והמוצרים סופקו יש להחזירם לכתובת: "אלמה אולה" – כפר ויתקין , 402000 , ת.ד 588 או לחנות בבית חירות הראשונים 1 מתחם עסקים בית חירות.
  • הביטול יכובד בכפוף לסעיפי הביטול בתקנון האתר בלבד.

הצהרה

  • אני הח״מ מבקש לבטל את ההזמנה כמפורט לעיל
  • ידוע לי כי עלות משלוח אינה ניתנה להשבה.
  • ידוע לי כי בביטול עסקה אחוייב בעמלת ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ש״ח, הנמוך מביניהם