ביטול עסקה

ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 והתקנות מכוחו (להלן: “החוק”). ביטול יעשה באמצעות פנייה לחברה, בכל אחת מהדרכים הבאות, במסגרתה יציין המשתמש את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, שם לקוח, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל ונתוני המוצר שברצונך לבטל.
1.1. בדוא”ל לכתובת: info@almaola.com
1.2. בפנייה בדיירקט באינסטגרם Almaola_swim
1.3. בדואר רשום ל- “אלמה אולה” – כפר ויתקין , 402000 , ת.ד 588
1.4 בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בעמוד זה

2. לקוח רשאי לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות במדיניות האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

3. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

4. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין.הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר.

5. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וככל שהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה. לאחר שהפריט מגיע למחסן החברה יתבצע החזר כספי לאמצעי התשלום שאיתו בוצעה ההזמנה. ההחזר הכספי יהיה בניכוי דמי משלוח ובנוסף גם ניכוי של 5% מסכום הרכישה או סך של 100 ₪ – הנמוך מבניהם .

6. במקרה של ביטול עקב אי התאמה, תחזיר הלקוחה את החבילה תוך 14 יום באמצעות שליחה בדואר רשום (על חשבון הלקוחה) או בהבאת החבילה לחנות בבית חירות הראשונים 1 מתחם עסקים בית חירות ( בוויז “אלמה אולה” ) , בכל חבילה מצורף טופס נהלי החלפות והחזרות שמופיע גם באתר, ולכל שאלה או בקשה יש לפנות אלינו בכל אחד מהדרכי ההתקשרות המצוינים לעיל.

7. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל. לא ינתן החזר כספי

8. החזר כספי יינתן בהתאם למחיר המוצר בלבד, ללא החזר דמי משלוח ובניכוי של 5% דמי ביטול או 100 ש”ח הנמוך מבינהם. ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר/ים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יחויב בדמי משלוח. ביטול הזמנה לאחר שליחת המוצר/ים (לאחר יציאתם ממחסני האתר), יחויב בדמי משלוח.

9. מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” (למשל 1+1, 2 ב- 200 ₪, קונים ב450₪ משלמים 350₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים), ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או הזיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם למחיר הפריט שהיה במעמד הרכישה, ללא ההנחה הכמותית (למשל: בסייל 1+1 החזר פריט אחד יינתן בהתאם למחיר הפריט שהושאר ללא ההנחה הכמותית, בסייל של קונים ב450₪ משלמים 350₪ במידה ויוחזר פריט וסל הקנייה יהיה פחות מ450₪ יחושב לפי מחיר המוצר התואם למעמד הרכישה ללא ההנחה הכמותית).

10. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שהתגית מחיר הוסרה, שהמדבקה הגיינית הוסרה , שנשטף , שנלבש , שניזוק, שנפגם, שהתלכלך, או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

החלפת מוצרים תתבצע בהתאם להוראות תקנון האתר ובהתאם לאמור בעמוד החלפות והחזרות.

  פרטי לקוח

  פרטי ההזמנה

  סיבת הביטול

  הערות חשובות
  • לא ינתן החזר כספי על הזמנות שבוצעו בכרטיס נטען או דיירקט (Direct).
  • לא ניתן לבטל הזמנה של פריט/ים אשר נעשה בהם שימוש, נשטפו , נלבשו , עברו שימוש, הוסרו מהם תגיות /מדבקה הגיינית .
  • במידה והמוצרים סופקו יש להחזירם לכתובת: "אלמה אולה" – כפר ויתקין , 402000 , ת.ד 588 או לחנות בבית חירות הראשונים 1 מתחם עסקים בית חירות.
  • הביטול יכובד בכפוף לסעיפי הביטול בתקנון האתר בלבד.
  הצהרה
  • אני הח״מ מבקש לבטל את ההזמנה כמפורט לעיל
  • ידוע לי כי עלות משלוח אינה ניתנה להשבה.
  • ידוע לי כי בביטול עסקה אחוייב בעמלת ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ש״ח, הנמוך מביניהם
  You must pick a size Added To Cart
  לתשלום
  This Product Isn't Available In This Moment
  Skip to content